Vad kommer att hända med barnens utbildning

20158185225161701152755_sbig
Lärarbristen börjar synas, många skolor har svårt att hitta behöriga lärare, det var många elever som stod helt utan lärare de första veckorna. På många ställen börjar det bli akut.
Hur ska vi göra för att fler ska vilja bli lärare, hur ska vi komma åt detta problem som bara kommer att bli större.
Så klart måste lärarlönerna och statusen bli högre. Utbildningarna på högskolorna och universiteten måste bli fler och mer attraktiva. Det måste finnas fler möjligheter att utveckla sig inom sitt yrke.
Som det är idag är det få som vill bli lärare och många lärare lider av utmattnings syndrom och väljer att byta yrke. Klasserna är stora, resurserna för få.
Hur ska det bli med barnens utbildning utan lärare.
Om tio år beräknas 65 000 lärare saknas. Nu måste lärarbristen tas på större allvar av alla aktörer. detta säger lärarförbundet. De säger också att om någon någonsin tvivlat på lärarbristen så har Skolinspektionen gått ut med varningar om otillräckliga satsningar på lärarförsörjningen. Detta är både storstadsområden som pendlings- och glesbygdskommuner som har svårt att hitta lärare med rätt kvalifikationer. En undersökning som lärarförbundet har gjort visar att 80 procent av rektorerna och förskolecheferna har det senaste året fått det svårare att rekrytera behöriga och legitimerade lärare och legitimerade förskollärare.
Lämna kommentar Dela inlägget: